ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019


06-08-2018
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε 8 επιμέρους άξονες που σχετίζονται με:

Τον πρωτογενή τομέα

Την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του

Την προστασία του περιβάλλοντος

Την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Την προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου και της φυσιογνωμίας του

Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο

Την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και

Την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου

Δράσεις οι οποίες σύμφωνα με τα τεχνικά προγράμματα και τους απολογισμούς του Δήμου, από το 2014 έως και σήμερα, χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα Φιλόδημος, από τομεακά προγράμματα όπως Πράσινο Ταμείο, Π.Α.Α., Leader και ΕΠΑΝΕΚ, από ευρωπαϊκά προγράμματα και από ίδιους πόρους.

ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Πιο συγκεκριμένα οι:

Δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα (αγροτική οδοποιία, αρδευτικά-γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές υποδομές, δασικοί δρόμοι, AGROKA) είναι συνολικού προϋπολογισμού 510.000 €, ενώ υπάρχουν μελέτες απόλυτα ώριμες προς υποβολή έργων ύψους 10.800.000 €.

Δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και την ποιότητα ζωής του (έργα υδρεύσεων, λύματα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο-άλση-πάρκα, παιδικές χαρές, διαχείριση απορριμμάτων, νεκροταφεία, αντιπλημμυρικά έργα) είναι συνολικού προϋπολογισμού 10.411.040 €, ενώ

υπολείπονται πρός ένταξη έργα ύψους 1.512.000 €.

3. Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος είναι συνολικού προϋπολογισμού 22.920.000 €.

4. Δράσεις που αφορούν στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (υποδομές) είναι συνολικού προϋπολογισμού 904.400 €, ενώ υπολείπονται προς ένταξη έργα ύψους 7.731.000 €.

5. Δράσεις τουριστικών υποδομών και προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου είναι συνολικού προϋπολογισμού 270.000 €, ενώ υπολείπονται προς ένταξη έργα ύψους 3.300.000 €.

6. Δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της τοπικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο είναι συνολικού προϋπολογισμού 165.000 €.

7. Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης είναι συνολικού προϋπολογισμού 162.320 €.

8. Δράσεις οργάνωσης των υπηρεσιών είναι συνολικού προϋπολογισμού 425.000 €, ενώ υπολείπονται προς ένταξη έργα ύψους 700.000 €.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βασίζεται στις προγραμματικές δηλώσεις της δημοτικής αρχής, που αποτελούν και τις δεσμεύσεις απέναντι στους δημότες της. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών, αλλά και τήρηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων για την εκπόνηση και ωρίμανση αυτών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή τους ως έργα.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, αφού φρόντισε έγκαιρα την εξόφληση όλων των παλαιών οφειλών (που αφορούσαν έργα, μελέτες, προμήθειες, ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια, τράπεζες κλπ) ύψους 2.700.000 € περίπου, εξασφάλισε επιπλέον από ίδια έσοδα το ποσό των 350.000 € για την εκπόνηση μελετών.

Έτσι, μαζί και με τις μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας (154.000 € μελέτες ΑΝΚΟ για ΕΕΛ,) από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ. (60.000 € για Αλιάκμονα ΙΙ), αλλά και από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατάφερε να διασφαλίσει την πλήρη ωριμότητά τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων, να διεκδικήσει και να συνεχίσει να διεκδικεί από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έργα αξίας πάνω από 40.000.000 €.

Επιπλέον ο Δήμος Άργους Ορεστικού διεκδικεί χρηματοδότηση για:

– την αναβάθμιση και ανάπλαση της εσωτερικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων και της πρωτεύουσας του Δήμου προϋπολογισμού 4.000.000 €

– την αναβάθμιση της πλατείας προϋπολογισμού 600.000 €

– την ανακατασκευή των δύο κεντρικών πεζόδρομων εκατέρωθεν της πλατείας και αναβάθμισής τους σε σκεπαστούς, βιοκληματικούς με δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ ύψους 1.900.000 

– την ανακατασκευή της κεντρικής εισόδου της πόλης, η οποία αφενός θα τις αναβαθμίσει, αφετέρου θα προσδώσει περισσότερη οδική ασφάλεια με τη νησίδα, τη σηματοδότηση, τη σήμανση και τις διαγραμμίσεις που προβλέπονται ύψους 2.800.000 € και

– την ολοκλήρωση του δικτύου λυμάτων των εκτός σχεδίου περιοχών της πόλης Άργους Ορεστικού και σύνδεσής του με τον νέο βιολογικό καθαρισμό ύψους 1.500.000 €.

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές μελέτες μικρότερων προϋπολογισμών που αφορούν σε αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων, εγκαταστάσεις μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικών δικτύων και αναπλάσεις αγροτουριστικών περιοχών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τουριστική ανάπτυξη εκατέρωθεν της παραποτάμιας ζώνης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων πολιτισμού, αθλητισμού και εναλλακτικού τουρισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με:

την κατασκευή των έργων διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα

την ανάπλαση του παραποτάμιου άλσους

την ολοκλήρωση του δεύτερου και συμπληρωματικού έργου ανάπλασης του Αγίου Νικολάου απέναντι από την παλιά γέφυρα

την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού

τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης στο, ήδη προς παραχώρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δασικό φυτώριο

την ανέγερση του κλειστού κολυμβητηρίου στον χώρο του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού

την κατασκευή του θερινού κινηματογράφου στον ευρύτερο χώρο

Πρόκειται για έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που προέρχεται μετά από σκληρό προσωπικό και συλλογικό αγώνα και υλοποιείται με κύριο γνώμονα την αγάπη για τον τόπο αυτό, έτσι ώστε να είναι αντάξιος της ιστορίας και των ανθρώπων του.

ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Κοινοποίηση:
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 45 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019

Τελευταία άρθρα