Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς με 32 θέματα


14-05-2018
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς με 32 θέματα

Με 32 θέματα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 14/5  το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικών 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Αποδοχή ή μη του ψηφίσματος της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τονεκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»» Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
4.           Έγκριση Έκθεσης Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δήμο Καστοριάς με τίτλο: «Εφαρμόζοντας το ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δημάρχου
5.           Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Δισπηλιού, Λεύκης και Μεσοποταμίας. Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
6.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου 2 στην Καστοριά. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αγ. Αθανασίου 48 στην Καστοριά. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 221/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ο.Τ. 38Ε στην περιοχή Χλόη (Αίτηση Χρήστου Γιάντσου)». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2018 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
11.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
12.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
13.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Β)θμιας Εκπ)σης του Δήμου Καστοριάς για τη συμμετοχή Σχολείων σε εκδηλώσεις. Απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
14.       Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισήγηση  Αντιδ/ρχου Σ.Λιάνου
15.       Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Τεχνικών Στοιχείων και Συμπληρωματικών Κατασκευών των εγκαταστάσεων του κτίσματος, όπου στεγάζεται η εκμισθώτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «LA SOURINO»  στην Κλεισούρα Καστοριάς. Εισήγηση   Αντιδ/ρχου Σ.Λιάνου
16.       Λήψη απόφασης για τη στήριξη του προγράμματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς με θέμα: «ΓΟΥΝΑ: Περιβάλλον – Πολιτισμός». Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Λ.Παπαδημητρίου
17.       Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Καστοριάς για έγκριση υλοτόμησης δημόσιας δασικής έκτασης, για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Δενδροχωρίου. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Π.Δάγγα
18.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Π.Δάγγα

19.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Λιθιάς για αναπτυξιακό σκοπό. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Π.Δάγγα
20.       Έγκριση έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκών αγορών. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Π.Δάγγα
21.       Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων στις Τ. Κ. Δισπηλιού, Λεύκης και Δ. Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεων. Εισήγηση Αντιδ/ρχων κ.κ. Λ.Ζήση, Σ.Λιάνου, Π.Δάγγα
22.       Έγκριση συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου «Λάρης Σίσκος» με την Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση
23.       Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου με την ακαδημία του Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ. Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση
24.       Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
25.       Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, περιόδου 2018-2019. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
26.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
27.       Αναστολή ισχύος της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιλογή διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων μικρών έργων – εργασιών συντήρησης» – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 316/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιλογή τρόπου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €». Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
28.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου. Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
29.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
30.       Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
31.       Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Σχετικές αιτήσεις
32.       Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς. Σχετική αίτηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ιωάννης Τόμου

Κοινοποίηση:
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς με 32 θέματα

Τελευταία άρθρα