Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 18 θέματα


12-03-2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 18 θέματα

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα,  12 Μαρτίου 2018, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης της πόλης Άργους Ορεστικού στα Ο.Τ. Γ213-Γ214.Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:  «Ή τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

6

Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:  «Η Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7

Καθορισμός χώρου ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

8

Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής του.Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

9

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

10

Διαγραφή τιμολογίων.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

11

Έκπτωση εγγυητικής επιστολής.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

12

Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τοπική Κοινότητα Βράχου.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

13

Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Καστανοφύτου.Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

14

Έγκριση διενέργειας δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα  και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

15

Έγκριση διενέργειας δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

16

Έγκριση: α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, β) διενέργειας δαπανών και γ) ψήφισης πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

17

Αιτήματα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

18

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου οικ. έτους  2017.Εισηγητής κ. Τιμολέων Ζέζος.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Κοινοποίηση:
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 18 θέματα

Τελευταία άρθρα