Ψήφισμα της ΑΔΕΔΥ Καστοριάς για τη μεταστέγαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια


04-12-2017
Ψήφισμα της ΑΔΕΔΥ Καστοριάς για τη μεταστέγαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια

Tο Ν.Τ. της  ΑΔΕΔΥ  Καστοριάς  αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  του Νομού να  προβούν  στις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου να επισπευτούν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για  τη  μεταστέγαση  των  όλων δημοσίων  υπηρεσιών σε  δημόσια  κτίρια  με απώτερο σκοπό να εξοικονομηθούν  οικονομικοί  πόροι  που  επιβαρύνουν  το δημόσιο προϋπολογισμό.

Η  Γραμματέας                                                                      Ο  Πρόεδρος

Κλεοπάτρα  Μαμιάκα                                                       Σταύρος  Νικολάου

Κοινοποίηση:
Ψήφισμα της ΑΔΕΔΥ Καστοριάς για τη μεταστέγαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια

Τελευταία άρθρα