Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Άργους-Ορεστικού


09-07-2018
Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Άργους-Ορεστικού

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, ενός ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή

Κοινοποίηση:
Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων στο Δ. Άργους-Ορεστικού

Τελευταία άρθρα