Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού


08-06-2018
Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού

O Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, 3 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού
Κοινοποίηση:
Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Τελευταία άρθρα