Οι ώρες του αγιασμού σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού


10-09-2018
Οι ώρες του αγιασμού σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού

Οι ώρες του αγιασμού σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
1 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
2 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
3 3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
4 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καστοριάς 7.00 μ.μ
5 Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας 10.15 π.μ.
6 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς 10.45 π.μ.
7 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς 10.00 π.μ.
8 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς 11.30 μ.μ.
9 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς 9.00 π.μ.
10 Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς 7.00 μ.μ
11 Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς 11.30 μ.μ.
12 Γυμνάσιο Μανιάκων 10.00 π.μ.
13 Γυμνάσιο Μαυροχωρίου 10.00 π.μ.
14 Γυμνάσιο Μεσοποταμίας 10.15 π.μ.
15 Γυμνάσιο Πενταβρύσου 9.30 π.μ.
16 Γυμνάσιο Οινόης 10.00 π.μ.
17 Γυμνάσιο Βογατσικού 10.15 π.μ.
18 ΕΠΑΛ Καστοριάς 11.00 π.μ.
19 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς 9.00 π.μ.
20 Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού 11.00 π.μ.
21 1ο Γυμνάσιο ΆργουςΟρεστικού 11.00 π.μ.
22 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού 10.00 π.μ.
23 Γυμνάσιο Κορησού 10.00 π.μ.
24 ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού 9.30 π.μ.
25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Άργους Ορεστικού 11.00 π.μ.
26 Γενικό Λύκειο Νεστορίου 10.00 π.μ.
27 Γυμνάσιο Νεστορίου 10.00 π.μ.
Κοινοποίηση:
Οι ώρες του αγιασμού σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού

Τελευταία άρθρα