Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι)


14-11-2017
Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι)

Μνημόσυνο και απονομή τιμών πραγματοποιήθηκε στη Ζούζουλη, προς τον πρώτο Έλληνα αξιωματικό Στρατού Ξηράς Υπ/γο Π.Ζ Αλέξανδρο Διάκο, καθώς του εφέδρου Υπ/γού Π.Ζ.Ελευθέριου Ντάσκα κι ενός αγνώστου στρατιώτη Π.Ζ.

Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι) Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι)

Κοινοποίηση:
Μνημόσυνο στη Ζούζουλη (σειρά φωτογραφιών – βίντεο – μοιρολόι)

Τελευταία άρθρα