Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς


15-05-2018
Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

Λειτουργικές διαμορφώσεις χώρων γραφείων της νεοσύστατης δομής ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς που στεγάζεται στο κτίριο του δήμου επί της Αθανασίου Διάκου. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται προς χρήση.

Ωφελούμενοι: Πολίτες που διαμένουν στον δήμο μας (κατά προτεραιότητα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, μετανάστες, ΑμεΑ κ.α.).

Ο στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές (παραπομπές κτλ), παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. Ένα έργο πρότυπο για την λειτουργία ανάλογων υπηρεσιών.

Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

 

 

Κοινοποίηση:
Λειτουργικές διαμορφώσεις για το νεοσύστατο ”Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Καστοριάς

Τελευταία άρθρα