ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…


06-01-2018
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…

Δείτε που αφιέρωσε την στιγμή εκείνη ο  Θεόδωρος Καλογιάννης:

Κοινοποίηση:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ…

Τελευταία άρθρα