Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό


11-11-2017
Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Με καθυστέρηση ολοκληρώθηκε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Άργος Ορεστικό για την απελευθέρωση της πόλης, σήμερα 11 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

 

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

 

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Πηγή

Κοινοποίηση:
Η Παρέλαση Της 11ης Νοεμβρίου Στο Άργος Ορεστικό

Τελευταία άρθρα