Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943


10-06-2018
Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943

Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943 και αποκαλυπτήρια μνημείου στη θέση “Προσήλιο”

Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943

Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943

Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943

Κοινοποίηση:
Εκδηλώσεις μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες αμάχους Βογατσιώτες το 1943

Τελευταία άρθρα