ΔΕΥΑΚ – Αναλύσεις πόσιμου νερού


08-06-2018
ΔΕΥΑΚ – Αναλύσεις πόσιμου νερού

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού  Καστοριάς

         Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΪΟΥ έτους 2018, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 29-05-18 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

                                                                  

                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών

Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΪΟΥ έτους 2018, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:  Κορησού, Κολοκυνθούς,  Λεύκης, Μανιάκων, Καλοχωρίου, Κλεισούρας,  Λιθιάς, Πενταβρύσου, Αυγής, Χιλιοδένδρου, Τσάκωνης, Οινόης Τοιχιού, Πολυκεράσου, Οξυάς, Βυσσινιάς, Δενδροχωρίου, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Σταυροποτάμου  και Μελισσοτόπου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

                                    

                                                                  

                                                                            

                                                                             Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

Κοινοποίηση:
ΔΕΥΑΚ – Αναλύσεις πόσιμου νερού

Τελευταία άρθρα