ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


13-11-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες
τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος .
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14– 11 – 2017
ΑΠΟ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 .
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ: ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ –ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ –ΦΩΤΕΙΝΗ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΟΚ .
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα ,το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης
της διακοπής .
Γιααυτότολόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσειςκαιταδίκτυατουΔΕΔΔΗΕΑΕθαπρέπει
να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα .
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς η άλλα στοιχεία
δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται επί του εδάφους γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
ατυχήματος .
( ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ )
ΚωνσταντίνοςΣ.Κωνσταντινίδης
Διευθυντής Περιοχής Καστοριάς
Κοινοποίηση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τελευταία άρθρα