Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι


10-06-2018
Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωση στο Ακόντιο του πατροπαράδοτου εθίμου του Πόντου Παρχάρια

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

 

 

 

Κοινοποίηση:
Αναβίωσαν τα Παρχάρια στο Ακόντιο – Παράδοση και γλέντι

Τελευταία άρθρα